ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB10263 เลขประจำตัวนักเรียน 27159
ชื่อ-สกุล นายนิรุธ อารมย์
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .205 ม.2 ซ.- ถ.-
.ต.หนองรี อ.ลำสนธิ
.15190   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 15/07/2544
วันสมัครสมาชิก 17/05/2560 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10263

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10263

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software