ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB10265 เลขประจำตัวนักเรียน 27161
ชื่อ-สกุล นางสาวกฤษกร แก้วประเสริฐ
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .24 ม.4 ซ.- ถ.ศรีเทพ-หนองม่วง
.ต.ประดู่งาม อ.ศรีเทพ
.67170   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 22/07/2545
วันสมัครสมาชิก 17/05/2560 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10265

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10265

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software