ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB10267 เลขประจำตัวนักเรียน 27163
ชื่อ-สกุล นางสาวจุฑาทิพย์ ทองคำ
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .123 ม.2
.ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ
.67170   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 26/02/2545
วันสมัครสมาชิก 17/05/2560 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10267

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10267

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software