ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB10273 เลขประจำตัวนักเรียน 27169
ชื่อ-สกุล นายธวัชชัย เข็มทอง
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .10/1 ม.2
.ต.หนองผักแว่น อ.ท่าหลวง
.15230   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 16/06/2544
วันสมัครสมาชิก 17/05/2560 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10273

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10273

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software