ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB10329 เลขประจำตัวนักเรียน 27222
ชื่อ-สกุล นายไชยรัตน์ ราศรี
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .1 ม.6 ซ.- ถ.สระบุรี-หล่มสัก
.ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ
.67170   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 18/02/2545
วันสมัครสมาชิก 17/05/2560 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10329

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10329

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software