ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB10342 เลขประจำตัวนักเรียน 27042
ชื่อ-สกุล เด็กชายนฤมิตร วงค์กฏ
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .37 ม.5 ซ.- ถ.-
.ต.แก่งผักกูด อ.ท่าหลวง
.15230   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 08/12/2547
วันสมัครสมาชิก 17/05/2560 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10342

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10342

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software