ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB10343 เลขประจำตัวนักเรียน 27043
ชื่อ-สกุล เด็กชายนวดล มะโนสา
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .176 ม.11 ซ.- ถ.สุระนารายณ์
.ต.หนองรี อ.ลำสนธิ
.15190   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 07/06/2547
วันสมัครสมาชิก 17/05/2560 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10343

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10343

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software