ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB10344 เลขประจำตัวนักเรียน 27044
ชื่อ-สกุล เด็กชายปาณัสม์ จินดารักษ์
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .15/5 ม.2 ซ.- ถ.สระบุหรี-หล่มสัก
.ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ
.67170   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 22/12/2547
วันสมัครสมาชิก 17/05/2560 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10344

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10344

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software