ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB10346 เลขประจำตัวนักเรียน 27046
ชื่อ-สกุล เด็กชายพิพัฒนชัย ปานสีทอง
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .95 ม.12
.ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ
.   โทรศัพท์ 0920168357
E-Mail วันเกิด 10/09/2547
วันสมัครสมาชิก 17/05/2560 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10346

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10346

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software