ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB10351 เลขประจำตัวนักเรียน 27051
ชื่อ-สกุล เด็กชายอภิสิทธิ์ เเซ่ล้อ
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .169/1 ม.4 ซ.- ถ.-
.ต.หัวลำ อ.ท่าหลวง
.15230   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 26/04/2548
วันสมัครสมาชิก 17/05/2560 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10351

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10351

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software