ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB10370 เลขประจำตัวนักเรียน 27070
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงสุชานันท์ จ้ายไทสงค์
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .239 ม.3 ซ.- ถ.-
.ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ
.   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 11/02/2548
วันสมัครสมาชิก 17/05/2560 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10370

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10370

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software