ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB10374 เลขประจำตัวนักเรียน 27073
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงเบญจพร สกุณา
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .52 ม.7 ซ.- ถ.-
.ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ
.67172   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 08/01/2548
วันสมัครสมาชิก 17/05/2560 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10374

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10374

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software