ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB10376 เลขประจำตัวนักเรียน 27074
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงเบญจวรรณ ปรีชานนท์
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .81/1 ม.6
.ต.นาโสม อ.ชัยบาดาล
.15190   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 19/08/2547
วันสมัครสมาชิก 17/05/2560 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10376

เลขประจำตัว รหัสสมาชิก รหัสหนังสือ ชื่อหนังสือ วันยืม วันคืน วันส่ง
27074
MB10376
BC018576
ชุดเกษตรกรรมลองทำดู : หมู
18/05/2561
21/05/2561

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10376

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software