ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB10379 เลขประจำตัวนักเรียน 26521
ชื่อ-สกุล นางสาวธาราทิพย์ ละออง
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .94/2 หมู่ 4
.ต.เขาแหลม จ.ลพบุรี
.15130   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10379

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10379

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software