ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB10381 เลขประจำตัวนักเรียน 26378
ชื่อ-สกุล นายวาเลนท์ บุญลือ
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .195/1 หมู่ 2
.ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ
.เพชรบูรณ์ 67170   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด
วันสมัครสมาชิก 09/06/2560 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10381

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10381

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software