ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB10385 เลขประจำตัวนักเรียน 27740
ชื่อ-สกุล นายสุริยา กอกัน
ประเภทสมาชิก 1 เพศ
ที่อยู่ .
.
.   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด
วันสมัครสมาชิก 17/05/2561 วันหมดอายุ 30/03/2564

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10385

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10385

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software