ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB11068 เลขประจำตัวนักเรียน 27936
ชื่อ-สกุล เด็กชายปัญจพล เลดา
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .26/2 ม.1 ซ.- ถ.-
.ต.ม่วงคอม อ.ชัยบาดาล
.15230   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 04/12/2549
วันสมัครสมาชิก 09/09/2561 วันหมดอายุ 31/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11068

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11068

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software