ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB11073 เลขประจำตัวนักเรียน 27941
ชื่อ-สกุล เด็กชายภูริภัทร ตะกรุดสงฆ์
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .164 ม.15 ซ.- ถ.-
.ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ
.67170   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 15/06/2549
วันสมัครสมาชิก 09/09/2561 วันหมดอายุ 31/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11073

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11073

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software