ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB11075 เลขประจำตัวนักเรียน 27943
ชื่อ-สกุล เด็กชายศรัณยู มโนราห์
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .72 ม.4
.ต.บึงปรือ อ.เทพารักษ์
.   โทรศัพท์ 0889906889
E-Mail วันเกิด 26/10/2549
วันสมัครสมาชิก 09/09/2561 วันหมดอายุ 31/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11075

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11075

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software