ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB11077 เลขประจำตัวนักเรียน 27945
ชื่อ-สกุล เด็กชายศุภกร เสรักษา
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .36 ม.5 ซ.- ถ.-
.ต.นาโสม อ.ชัยบาดาล
.15190   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 29/06/2549
วันสมัครสมาชิก 09/09/2561 วันหมดอายุ 31/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11077

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11077

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software