ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB11080 เลขประจำตัวนักเรียน 27948
ชื่อ-สกุล เด็กชายสธน สงวัฒน์
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .245 ม.6 ซ.ไม่มี ถ.สระบุรี-หล่มสัก
.ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ
.67170   โทรศัพท์ 0861072666
E-Mail วันเกิด 28/08/2549
วันสมัครสมาชิก 09/09/2561 วันหมดอายุ 31/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11080

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11080

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software