ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB11081 เลขประจำตัวนักเรียน 27949
ชื่อ-สกุล เด็กชายอชิตะ ถนอมชาติ
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .95 ม.1 ถ.สุระนารายณ์
.ต.หนองรี อ.ลำสนธิ
.15190   โทรศัพท์ 0826633650
E-Mail วันเกิด 27/01/2550
วันสมัครสมาชิก 09/09/2561 วันหมดอายุ 31/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11081

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11081

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software