ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB11088 เลขประจำตัวนักเรียน 27956
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงชาลินี ทองดี
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .46/1 ม.6 ซ.- ถ.-
.ต.นิคมลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 22/08/2549
วันสมัครสมาชิก 09/09/2561 วันหมดอายุ 31/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11088

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11088

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software