ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB11089 เลขประจำตัวนักเรียน 27957
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงฐิตาภรณ์ คำแพง
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .166/1 ม.1 ซ.- ถ.-
.ต.หนองรี อ.ลำสนธิ
.15190   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 30/08/2549
วันสมัครสมาชิก 09/09/2561 วันหมดอายุ 31/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11089

เลขประจำตัว รหัสสมาชิก รหัสหนังสือ ชื่อหนังสือ วันยืม วันคืน วันส่ง
27957
MB11089
BC017258
ANDERSEN`s Fairy Tales เทพนิยายเอนเดอร์เสน
20/09/2562
24/09/2562

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11089

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software