ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB11099 เลขประจำตัวนักเรียน 27967
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงสาริศา พรหมภักดี
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .7 ม.4 ซ.- ถ.-
.ต.ซับจำปา อ.ท่าหลวง
.15230   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 28/12/2549
วันสมัครสมาชิก 09/09/2561 วันหมดอายุ 31/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11099

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11099

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software