ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB11100 เลขประจำตัวนักเรียน 27968
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงสุรีรัตน์ เงินแจ่ม
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .361 ม.1 ซ.- ถ.-
.ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 01/10/2549
วันสมัครสมาชิก 09/09/2561 วันหมดอายุ 31/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11100

เลขประจำตัว รหัสสมาชิก รหัสหนังสือ ชื่อหนังสือ วันยืม วันคืน วันส่ง
27968
MB11100
BC019716
ไม่ยากถ้าอยากมัดใจเพื่อน
20/09/2562
24/09/2562

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11100

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software