ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB11133 เลขประจำตัวนักเรียน 28001
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงปริยาภัทร ศรีสุขรุ่งโรจน์
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .441 ม.5 ซ.เทศบาล 18 ถ.สระบุรี-หล่มสัก
.ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ
.67170   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 19/03/2550
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11133

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11133

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software