ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB11136 เลขประจำตัวนักเรียน 28004
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงวิภา เเก้วเจริญ
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .42 ม.2 ถ.188/1
.ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์ 0926821114
E-Mail วันเกิด 07/01/2549
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11136

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11136

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software