ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB11149 เลขประจำตัวนักเรียน 28017
ชื่อ-สกุล เด็กชายธีรภัทร์ แสงภูติ
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .32 ม.1 ถ.สระบุรี-หล่มสัก
.ต.โคกสะอาด อ.ศรีเทพ
.67170   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 14/01/2550
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11149

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11149

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software