ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB11181 เลขประจำตัวนักเรียน 28049
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงเขมิกา ช่ออุบล
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .506/1 ม.5 ซ.22 ถ.-
.ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ
.67170   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 27/10/2549
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11181

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11181

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software