ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB11182 เลขประจำตัวนักเรียน 28050
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงเเพรวา เเสนพินิจ
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .95 ม.1 ซ.- ถ.-
.ต.หนองยายโต๊ะ อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 24/04/2549
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11182

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11182

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software