ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB11184 เลขประจำตัวนักเรียน 28052
ชื่อ-สกุล เด็กชายกวิน วงษาเทียม
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .83/1 ม.6
.ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์ 0856847145
E-Mail วันเกิด 24/08/2549
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11184

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11184

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software