ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB11190 เลขประจำตัวนักเรียน 28058
ชื่อ-สกุล เด็กชายชัยยา เปี่ยมท่า
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .113 ม.3 ซ.- ถ.-
.ต.หนองผักแว่น อ.ท่าหลวง
.15230   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 16/01/2550
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11190

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11190

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software