ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB11191 เลขประจำตัวนักเรียน 28059
ชื่อ-สกุล เด็กชายณัฏฐกิตติ์ พิมพาสร้อย
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .24/2 ม.2
.ต.ท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 24/09/2549
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11191

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11191

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software