ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB11201 เลขประจำตัวนักเรียน 28069
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงกนกวรรณ ศรเพ็ชร
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .378/8 ม.2
.ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 19/02/2550
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11201

เลขประจำตัว รหัสสมาชิก รหัสหนังสือ ชื่อหนังสือ วันยืม วันคืน วันส่ง
28069
MB11201
BC020108
ลูกเต๋าพยากรณ์ ทำนายชีวิต
19/07/2562
22/07/2562
28069
MB11201
BC020090
เคล็ดลับเด็ดๆ เสริมดวงรัก เพิ่มโชคดี
19/07/2562
22/07/2562

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11201

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software