ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB11203 เลขประจำตัวนักเรียน 28071
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงกัญญารัตน์ ห้วงทรัพย์
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .191 ม.2 ซ.- ถ.-
.ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต
.36230   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 06/01/2550
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11203

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11203

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software