ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB11205 เลขประจำตัวนักเรียน 28073
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงณัฐฐินันท์ ประกิจ
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .4 ม.2 ซ.- ถ.-
.ต.โคกสะอาด อ.ศรีเทพ
.67170   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 15/11/2549
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11205

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11205

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software