ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB11207 เลขประจำตัวนักเรียน 28075
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงนาทลัดดา ตันยง
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .276/2 ม.5 ซ.22 ถ.22
.ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ
.67170   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 28/10/2549
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11207

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11207

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software