ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB11212 เลขประจำตัวนักเรียน 28080
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงพิราภรณ์ อิ่มเกษม
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .5 ม.18 ซ.- ถ.มิตรภาพ
.ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง
.15130   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 13/02/2550
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11212

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11212

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software