ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB11213 เลขประจำตัวนักเรียน 28081
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงภัทรสุดา จันทร์ฝ้าย
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .38 ม.3 ซ.- ถ.-
.ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 11/11/2549
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11213

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11213

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software