ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB11214 เลขประจำตัวนักเรียน 28082
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงมนัสพร ชุ่มเขียวดี
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .147 ม.2 ซ.- ถ.-
.ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ
.67170   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 07/12/2549
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11214

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11214

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software