ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB11215 เลขประจำตัวนักเรียน 28083
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงวรรณนิสสร รื่นรมย์
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .54 ม.4 ซ.1
.ต.หนองยายโต๊ะ อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 22/01/2550
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11215

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11215

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software