ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB11220 เลขประจำตัวนักเรียน 28088
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงเจนจิรา แก่นทอง
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .116/1 ม.6 ซ.โนนทอง ถ.สระบุรี-หล่มสัก
.ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ
.67170   โทรศัพท์ 0805784307
E-Mail วันเกิด 05/12/2549
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11220

เลขประจำตัว รหัสสมาชิก รหัสหนังสือ ชื่อหนังสือ วันยืม วันคืน วันส่ง
28088
MB11220
BC019678
10 นิทานอีสปยอดนิยม เล่ม5
27/06/2562
01/07/2562

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11220

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software