ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB11221 เลขประจำตัวนักเรียน 28089
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงเบญญาภา ถานาจะโร
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .92/1 ม.3 ซ.125
.ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 05/12/2549
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11221

เลขประจำตัว รหัสสมาชิก รหัสหนังสือ ชื่อหนังสือ วันยืม วันคืน วันส่ง
28089
MB11221
BC017583
วรรณคดีก่อนนอน เรื่องปลาบู่ทอง
04/07/2562
08/07/2562

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11221

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software