ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB11224 เลขประจำตัวนักเรียน 28092
ชื่อ-สกุล เด็กชายกรุงเกษม งามเลิศชัย
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .371/3 ม.4 ซ.- ถ.-
.ต.ท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 14/10/2549
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11224

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11224

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software