ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB11226 เลขประจำตัวนักเรียน 28094
ชื่อ-สกุล เด็กชายคลองลาภ อ่อนธานี
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .616/1 ม.9 ซ.-
.ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง
.15230   โทรศัพท์ 0933154487
E-Mail วันเกิด 29/03/2550
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11226

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11226

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software