ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB11234 เลขประจำตัวนักเรียน 28102
ชื่อ-สกุล เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีจันทึก
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .161 ม.4 ซ.- ถ.-
.ต.เขาน้อย อ.ลำสนธิ
.15190   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 08/05/2550
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11234

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11234

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software