ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB11240 เลขประจำตัวนักเรียน 28108
ชื่อ-สกุล เด็กชายเวทิศ พันธุรักษ์
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .29/1 ม.8 ซ.- ถ.สุรนารายณ์
.ต.ม่วงค่อม อ.ชัยบาดาล
.15230   โทรศัพท์ 0863883273
E-Mail วันเกิด 14/10/2549
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11240

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11240

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software