ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB11245 เลขประจำตัวนักเรียน 28113
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงกัลยกร เนรนิรมล
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .86 ม.5 ซ.ไม่มี ถ.ไม่มี
.ต.ลำนารายฌ์ อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์ ไม่มี
E-Mail วันเกิด 04/09/2549
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11245

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11245

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software