ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB11249 เลขประจำตัวนักเรียน 28117
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงนรกมล พุกพวง
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .57/2 ม.5
.ต.หัวลำ อ.ท่าหลวง
.15230   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 28/05/2550
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11249

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11249

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software